Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft meerdere Mobility-as-a-Service pilots uitgeschreven en door Service Enabler Turnn is een pilot in de regio’s Limburg en Eindhoven gewonnen. Doelstelling van de pilot is het slimmer, duurzamer en veiliger reizen in de regio Brainport Eindhoven. Zowel werkgevers als werknemers worden betrokken bij het onderzoek om de regio bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden.

Middels een door Turnn ontwikkeld white label Service Provider App kan een reiziger verschillende mobiele diensten plannen, boeken, reserveren, gebruiken en betalen. De app werkt via de TOMP interface samen met de Nazza back-end en de Nazza App om deelfietsen te ontsluiten. Medewerkers van bedrijven kunnen in deze app gemakkelijk kiezen voor verschillende vervoersmodaliteiten, die zij moeiteloos kunnen plannen, boeken en betalen. Dit gemak moet werknemers overhalen vaker de de auto te laten staan. Daarnaast kan de werkgever verschillende randvoorwaarden meegeven aan de werknemer, die verwerkt kunnen worden in de app. Medewerkers worden op die manier gestimuleerd om ook keuzes te maken die passen bij het beleid van de werkgever.

TURNN en Nazza zijn in afrondende fase om gezamenlijke whitelabel dienst voor fietsoperators in de markt te zetten. TURNN acteert als reseller van Nazza diensten met name voor het B2B closed user group segment i.e. poolfietsen binnen bedrijven/instellingen. Er zijn al een aantal klanten die zich bij TURNN gemeld hebben voor deze diensten.