We zien dat de verschillende vormen van mobiliteit (auto, trein, bus, fiets, scooter, etc.) op dit moment allemaal als aparte eilandjes opereren. Er is geen koppeling tussen de nieuwe vormen van mobiliteit, er wordt niet op elkaar aangesloten. Zo is het dus nog niet goed mogelijk om je reis uit verschillende vervoersmiddelen makkelijk samen te stellen zonder dat je je bij meerdere aanbieders apart moet aanmelden. En dus kan je reis al snel uit vier verschillende apps bestaan, niet handig.

Elke vorm van mobiliteit heeft op dit moment zijn eigen operators, providers, apps, abonnementen, en betaalsystemen. Nazza verwacht dat dit zal veranderen en de mobiliteitsmarkt zal groeien naar een open ecosysteem en standaardisering  van vele operators en providers. 

Door overheden wordt gewerkt aan standaardisering, zoals de TOMP interface, om dit mogelijk te maken. In de mobiliteitsmarkt is een scenario waarbij  1 enkele aanbieder alles zal kunnen aanbieden niet reëel. Er zullen net als in de Telecommarkt een aantal wereldwijde spelers ontstaan die de markt gaan verdelen. Daarnaast ontstaan ook talloze lokale, niche spelers. Al deze spelers zullen via een standaard op elkaar moeten aansluiten om de hele markt te kunnen bedienen. Dit zal TOMP kunnen zijn.

Om Mobility as a Service tot een succes te maken is het belangrijk dat reizigers drempelloos kunnen reizen waarbij ze gebruik maken van één app om al hun reizen te plannen boeken en betalen. Of het nu gaat over reizen met het openbaar vervoer of een deelfiets of -auto zowel lokaal als nationaal en internationaal. Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat binnen dit hele mobiliteitssysteem één taal wordt gesproken. Want alleen dan kunnen mobiliteitsaanbieders hun diensten en beschikbaarheid van vervoermiddelen op efficiënte wijze digitaal ontsluiten.

TOMP: een onmisbare bouwsteen

TOMP is een standaard die door marktspelers in de mobiliteitsmarkt gezamenlijk wordt gedefinieerd. De afkorting staat voor:  Transport Operator Mobility Provider. Het stelt de aanbieders van multi-modale mobiliteit diensten (de Mobility Providers) in staat om op een standaard manier te koppelen en informatie uit te wisselen met de exploitanten (Operators) van mobiliteit assets (bv. Fietsen, auto’s, eSteps etc.).

Het wordt hierdoor dus makkelijker om alle aanbieders aan exploitanten te koppelen, en daarmee een naadloze dienstverlening voor de eindklant (de reiziger) te realiseren. Het wordt hiermee mogelijk om vanuit één App de hele reis met verschillende aanbieders te plannen, boeken, gebruiken, en verrekenen. Het standaardisatieproces wordt vanuit de overheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) aangestuurd, om te zorgen, dat straks alle aanbieders en exploitanten van mobiliteit diensten kunnen meedoen en zo een open eco-systeem wordt gecreëerd.