18 november 2015

Usage Based Insurance (UBI)

In samenwerking met een hardwareleverancier is het Nazza platform geschikt gemaakt voor Usage Based Insurance. Deze dienst maakt het mogelijk om de aangeleverde gegevens vanuit de Nazza Unit te gebruiken om een berijdersrisicoprofiel te bepalen. Geselecteerde parameters zoals snelheid, hard remmen, snel optrekken en hard door de bocht rijden worden voor de gebruiker beschikbaar gemaakt. Door middel van geavanceerde software, waarin een actuarieel model is vastgelegd, wordt vervolgens automatisch een risicoprofiel bepaald. Het gebruik van UBI is met name interessant voor verzekeraars die het risico profiel kunnen gebruiken om de potentiële kosten per klant, waaronder de schadelast, te voorspellen. Aan de hand van dit risicoprofiel worden de kosten voor een polis nauwkeuriger bepaald, waardoor er lagere kosten aan de verzekerde in rekening worden gebracht. Naast het inschatten van het risico biedt het gebruik van UBI ook andere voordelen. Zo kan de afhandeling van schadeclaims efficiënter en sneller plaatsvinden aangezien er gegevens zijn geregistreerd tijdens het optreden van de schade. Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens worden gereconstrueerd wat er heeft plaatsgevonden. Afhandeling en voorkoming van fraude kan met deze gegevens effectiever en efficiënter plaatsvinden. Daarnaast werkt het meten van dergelijke gegevens een defensieve rijstijl in de hand, hetgeen op zich al leidt tot een lagere kans op schade.

Een duurzame rijstijl kan door de verzekeraar worden beloond met een lagere premie en / of eigen risico. Naast kostenverlaging voor bestaande klanten, kunnen ook nieuwe doelgroepen worden bediend. Zo zijn jonge berijders traditioneel slechts tegen hoge premies te verzekeren. Door gebruik te maken van UBI kan deze doelgroep effectiever worden bediend door eventueel risicovol rijgedrag op basis van actuele gegevens in kaart te brengen en te verwerken in de premies.

Nazza heeft in 2014 een UBI pilot met een grote verzekeraar succesvol afgerond. Tijdens deze pilot is inderdaad gebleken, dat de schadelast een sterke correlatie vertoont met gemeten waardes van een aantal kernparameters. Hiermee is men in staat een actuarieel model te vullen. Zo’n model is een randvoorwaarde om grootschalige commerciële aanbiedingen voor klanten in de markt te zetten.