17 november 2015

Rij Gedrag Analyse

Vanuit de basis service zijn basisgegevens beschikbaar omtrent het rijgedrag van een bestuurder. Middels on-board sensoren wordt gemeten hoe snel er wordt opgetrokken, geremd, van baan gewisseld,en door bochten gereden. In het platform kunnen drempelwaarden ingesteld worden en indien deze drempelwaarden worden overschreden worden deze gebeurtenissen geregistreerd in combinatie met alle overige beschikbare gegevens zoals locatie en tijdstip.

Naast het detecteren van excessen op voertuigniveau, geeft het verzamelen van dergelijke gegevens ook veel informatie over gemiddelden, en afwijkingen van gemiddelden over de hele populatie van bijvoorbeeld een vloot.

Presentatie van dergelijke informatie in dashboards en de berijder-App kan een effectief stuurinstrument zijn om het rijgedrag van bestuurders te be√Įnvloeden. Een beloningsmethodiek kan eventueel eenvoudig gekoppeld worden aan deze informatie.