17 november 2015

Optimale Vloot Planning

Naast het traditionele vlootbeheer, waarbij het monitoren van het actuele gebruik van de voertuigen het voornaamste aspect is, heeft Nazza een optimale planningsmodule ontwikkeld.

Deze module sluit aan bij een traditioneel probleem in de logistieke planning, namelijk het optimaliseren van de te rijden routes van een vloot van voertuigen langs een set van bestemmingen. In de klassieke ICT is dit probleem ook wel bekend als het Travelling Salesman Problem. Bij grote logistieke ondernemingen (zoals DHL, TNT Post) wordt veel geld uitgegeven aan ICT om dergelijke optimale planningen te bepalen. Bij kleinere ondernemingen vindt dit planningsproces nog veelal handmatig plaats, hetgeen in de praktijk leidt tot verre van optimale planningen, en daarmee tot meer kosten dan nodig.

Nazza heeft een module ontwikkeld waarbij dergelijke functionaliteiten ook aan kleinere ondernemingen beschikbaar wordt gesteld, zonder dat deze hoeven te investeren in complexe en dure ICT programmatuur en infrastructuur. Door naadloze integratie in het Nazza cloudplatform is deze dienst voor klanten zonder verdere investeringen in eigen ICT infrastructuur beschikbaar op abonnementsbasis. De eerste proeven op basis van actuele gegevens tonen aan dat er significante besparingen kunnen worden bereikt ten opzichte van handmatige planningen.