18 november 2015

Pay As You Drive

Nazza maakt het mogelijk om het principe Pay As You Drive ook in automotive toe te passen. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van bestaande cloudplatformen die ontwikkeld zijn door Nazza’s zusterorganisatie Billing House. De beschikbare gegevens om te kunnen verrekenen worden op het Nazza cloudplatform verzameld, bijvoorbeeld gereden kilometers en  verbruikte brandstof, naast bijvoorbeeld periodes en locatie. Verrekening kan plaatsvinden op basis van geavanceerde prijsmechanismen die al deze gegevens betrekken bij het bepalen van de gewenste prijs. Concepten als mobiliteitsbudget en kilometerbundels zijn hiermee mogelijk.

Daadwerkelijke verrekening kan vooraf (pre-paid) dan wel achteraf (post-paid) plaatsvinden. Het bepalen van de juiste prijzen, en het samenstellen van een factuur, tot het afhandelen en opvolgen van de gewenste betaling worden door het Nazza billing platform ondersteund. Vanuit Billing House heeft Nazza de beschikking over een billing platform dat in alle eisen en wensen op dit gebied kan voorzien. De hedendaagse trend is daadwerkelijk pay-per-use, betaling voor werkelijk gebruik, bijvoorbeeld aantal gereden kilometers.