18 november 2015

Mobiliteitsbudget

Vanuit de basisdienst zijn interne gegevens beschikbaar omtrent de ritten en het rijgedrag van een bestuurder. Naast deze bronnen worden externe bronnen betrokken zoals bijvoorbeeld tankpas- en onderhoudsgegevens. Op basis van de gecombineerde gegevens kunnen vervolgens de kosten per auto, desgewenst per kilometer per periode inzichtelijk worden gemaakt. Tevens kan een budget per periode (bv. maand, of jaar) worden vastgelegd.  Indien de totale kosten in het budget blijven, kan een bonus worden gegeven en bij kostenoverschrijding een malus. Dergelijke bonus/malus regelingen worden steeds gebruikelijker, naarmate bedrijven bepaald mobiliteitsgedrag van hun berijders willen stimuleren.

Het bepalen van prijzen, en kosten, en ook het kunnen doorbelasten van deze kosten zijn de core-competences van Nazza’s zusterbedrijf Billing House. De diensten van beide bedrijven zijn in hoge mate gecombineerd.