18 november 2015

Condition Based Insurance

Vanuit de basisdienst zijn gegevens beschikbaar omtrent het rijgedrag van een bestuurder. Middels on-board sensoren wordt gemeten hoe snel er wordt opgetrokken, geremd, en door bochten gereden. In dit platform kunnen drempelwaarden ingesteld worden en indien deze worden overschreden worden deze gebeurtenissen geregistreerd in combinatie met alle overige beschikbare gegevens zoals locatie en tijdstip.

In aanvulling op bovenstaande gegevens kunnen rechtstreeks vanuit het motormanagement gegevens worden ingelezen, zoals foutcodes en statusgegevens van verschillende deelsystemen van het voertuig. De combinatie van deze gegevens over een grotere voertuigpopulatie kan in een model worden gegoten dat voorspellende werking heeft. Onderhoudsbeurten kunnen voorspeld gaan worden. Naast comfort voor de berijder geeft dit ook grote mogelijkheden voor garages, en leveranciers van auto onderdelen. Door de voorspellende werking van onderhoud kan de behoefte aan onderdelen namelijk veel nauwkeuriger, en tijdiger (Just In Time) bepaald worden. Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen in de hele onderhoudsketen.