18 november 2015

Auto Delen

Een trend die in 2014 meer en meer zichtbaar is geworden is het opkomen van de deel-economie. Met name onder jongeren is een verschuiving zichtbaar van bezit naar gebruik van goederen. De goederen worden gedeeld met anderen, in plaats van het in eigendom hebben voor eigen gebruik. Voorwaarde is wel dat potentiële gebruikers te allen tijde direct en gemakkelijk kunnen beschikken over de goederen die ze wensen te gebruiken. Er zijn reeds een aantal voorbeelden van platformen die in een dergelijke behoefte voorzien.

Nazza speelt in op deze trend met een platform dat gebruikers en eigenaren van voertuigen op een allesomvattend platform bij elkaar brengt. Met het Nazza Car2share platform wordt het mogelijk om online beschikbaarheid van voertuigen te checken en vervolgens een reservering te doen. Via een geavanceerd systeem wordt vervolgens de reservering voor desbetreffende auto vastgelegd, en gekoppeld aan een identiteitsdrager van de gebruiker (bv. personeelspas of ‘virtuele sleutel’ op een smartphone).

Om het voertuig te openen en te starten kan vervolgens de identiteitsdrager worden gebruikt door deze voor een paslezer (zoals bij de OV chipkaart) te houden, of door de ‘virtuele’ sleutel met een Smartphone App naar de in-car hardware te sturen via een bluetooth verbinding. De in-car hardware bevat intelligentie om alleen voor geautoriseerde gebruikers de deur te openen, en de startonderbreker uit te zetten, zodat het voertuig gestart kan worden.