Nazza N.V. is een initiatief en dochterbedrijf van eMagine Reality B.V.. Onze passie ligt bij het ontwikkelen van intelligente software en wij zijn actief op gebied van IoT, billing&rating, App en UX ontwikkeling.

Nazza heeft in eigen huis een open platform ontwikkeld ten behoeve van het ondersteunen van Smart Mobility diensten, ‘Nazza Mobility Driven by Intelligence!’. Kenmerk van deze diensten zijn een connected voertuig (oa. fiets, auto) op basis van IoT en een cloud platform dat in staat is via IoT gegevens met deze voertuigen uit te wisselen. Onder andere diensten op het gebied van track@trace, alsmede sharing diensten zijn reeds ontwikkeld. Daarnaast kan het platform ontsloten worden naar derde aanbieders (bv. andere MaaS leveranciers, of grote bedrijven) voor de verkoop en levering van vervoersdiensten. Aan de basis van dit platform staat een verregaand geautomatiseerde software fabriek die Nazza in staat stelt om snel,  en met hoge kwaliteit en lage kosten, wijzigingen aan het platform aan te brengen. Naast het core platform kunnen vanuit het zusterbedrijf Billing House andere SaaS diensten op het gebied van Billing en CRM gebundeld worden aangeboden.


Onze Missie

Het is onze missie om eenvoudige, gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte informatietechnologie aan te bieden op basis waarvan klanten maximaal voordeel behalen en optimale besluiten kunnen nemen.

Onze klanten zijn verzekeraars, organisaties in de deeleconomie, organisaties met een voertuigpark, leasebedrijven, outsourcing partners voor fleetmanagement, openbaar vervoer en zakelijke berijders. Nazza biedt ze relevante, betrouwbare, realtime informatie over hun voertuigen, het rijgedrag en de voertuiglocatie.


Software centraal

Het team achter Nazza bestaat uit experts uit de software-industrie, en het richt zich op het hardware-onafhankelijk aanbieden van informatie. Daarmee onderscheidt Nazza zich van alle andere leveranciers van voertuiginformatie systemen, die de ‘blackbox’ of een ander fysiek meetinstrument – dus de hardware – een centrale rol binnen hun systeem laten spelen. Door onze focus op de softwarematige mogelijkheden van voertuiginformatie is Nazza in staat om snel nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en de Nazza-applicatie eenvoudig aan bestaande klantsystemen te koppelen, zonder dat daar grote investeringen mee zijn gemoeid.


Kernwoorden

Laagdrempeligheid door het ontbreken van inbouwkosten, lage initiële investeringskosten, het grote gebruiksgemak van onze cloud-dienst en de privacy die wordt gegarandeerd dankzij het gebruik van een beveiligde data-omgeving vormen de kernwoorden van onze dienstverlening.


Achtergrond

In januari 2013, werd Nazza N.V. opgericht. Sindsdien werkt het Nazza-team aan een verdere versterking van de basis. De focus ligt daarbij op het optimaliseren van de clouddiensten en het vergroten van het aantal tevreden gebruikers en klanten.

De oprichters van Nazza hebben ieder een uitgebreide achtergrond in de software-industrie. De kennis en ervaring die is opgedaan bij grote bedrijven als Apple, ANWB, Sun Microsystems en BSO Origin wordt nu toegepast om Nazza tot een succesvol product te maken. De achtergrond van de directie maakt het mogelijk om software en diensten sneller en tegen lagere kosten te realiseren dan iedere andere aanbieder van voertuig registratiesystemen.