Fleetmanagement bestaat onder andere uit:

Fleetcontrol

Hier kunt u belangrijke informatie inzien met betrekking tot voertuigvloten. Van elk individuele voertuig wordt informatie verzameld zoals de gereden afstand, de locatie en het gebruik. Per klant kunnen wij meerdere vloten registreren.

Als vlootbeheerder kunt u altijd en overal de actuele locatie van uw voertuigen inzien. Zo heeft u overzicht op het wagenpark en kunt u diefstal en misbruik snel detecteren. U kunt er tevens voor kiezen deze informatie beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld klanten en berijders.

U kunt informatie inzien over de gehele vloot, individuele auto’s en zelfs over specifieke groepen voertuigen. De informatie is via een gebruikersvriendelijke website beschikbaar, maar kan tevens geëxporteerd en periodiek aangeleverd worden in afzonderlijke data-sets. Bovendien kunnen er koppelingen worden aangelegd met interne bedrijfssystemen.

Ritregistratie

Ritregistratie is ontwikkeld voor zakelijke autogebruikers. De berijder bespaart tijd en geld door de geautomatiseerde rittenregistratie. Bovendien voorkomt hij bijvoorbeeld bijtelling, boetes en handmatig bijhouden van rittenadministratie. Ritregistratie biedt inzicht in de locatie van het voertuig en in de rijstijl, de kosten en de uitstoot. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met de norm van het autotype of het totale wagenpark.

De berijder heeft toegang tot alle verzamelde data en kan deze vervolgens aanvullen of toelichten. Alle informatie kan worden gedownload voor eigen gebruik of worden verstuurd naar de Belastingdienst of werkgever.

In 2014 is Nazza gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Rit Registratie Systemen (SKRRS). Het betreft hier een kwaliteitskeurmerk, waarbij naar alle relevante aspecten van de Nazza dienstverlening is gekeken. Deze certificering houdt ook in dat de rapportages uit het systeem geaccepteerd worden door de belastingdienst als sluitende ritregistratie.

Berijders identificatie

Het is belangrijk om te weten wie een auto bestuurt. Een berijder moet zich kunnen identificeren alvorens hij gebruik maakt van het voertuig. Zo kunnen ritten en rijgedrag aan berijders worden gekoppeld. Bovendien kan een berijder auto’s reserveren. Aan elke Nazza-unit is een SmartCardlezer gekoppeld. Zo worden de gegevens van de berijder meegestuurd met de verzamelde gegevens en worden de gegevens teruggekoppeld aan de berijder.

Analyse rijgedrag

Door middel van rijgedraganalyse wordt er gemeten hoe snel er wordt opgetrokken, van baan wordt gewisseld en bochten worden genomen. Al deze gegevens worden bewaard en gebruikt om een gemiddelde van de vloot te berekenen.

Optimale vlootplanning

Deze module sluit aan bij een traditioneel probleem in de logistieke planning, namelijk het optimaliseren van routes die een vloot langs een aantal bestemmingen moet maken. Nazza heeft een module ontwikkeld waarbij dergelijke functionaliteiten ook aan kleinere ondernemingen beschikbaar worden gesteld, zonder dat hier hoge kosten bij komen kijken.

UsageBased Insurance (UBI)

Deze dienst maakt het mogelijk om de aangeleverde gegevens vanuit de Nazza Unit te gebruiken om een berijdersrisicoprofiel te bepalen.

UBI is voornamelijk interessant voor verzekeraars om mogelijke kosten te bepalen. Nazza heeft in 2014 een UBI pilot met een grote verzekeraar succesvol afgerond. Tijdens deze pilot is inderdaad gebleken, dat de schadelast een sterke correlatie vertoont met gemeten waardes van een aantal kernparameters. Hiermee is men in staat een actuarieel model te vullen. Zo’n model is een randvoorwaarde om grootschalige commerciële aanbiedingen voor klanten in de markt te zetten.

Auto delen

Nazza speelt in op de opkomende deeleconomie met het Carshare-platform. Hier is het dan ook mogelijk om te zien of een voertuig beschikbaar is en dit vervolgens reserveren. De berijder kan dan tevens toegang krijgen tot de auto met een pas (vergelijkbaar met een OV-Chipkaart) of virtuele ‘sleutel’.

ConditionBased Insurance

Doordat alle gegevens en de status van een voertuig worden bijgehouden, kan er een voorspelling worden gemaakt wanneer een auto moet worden onderhouden of gerepareerd. Dit geeft ook mogelijkheden voor garages en leveranciers van auto-onderdelen.

Mobiliteitsbudget

Op basis van gegevens omtrent rijgedrag en tank- en onderhoudskosten kan per periode een budget worden vastgelegd. Naar aanleiding van dit budget kan bijvoorbeeld een bonus/malus systeem worden opgesteld.

Pay as you Drive

Met het Pay as you Drive-principe kunnen gegevens met betrekking tot gereden kilometers en verbruikte brandstof worden verrekend. Deze verrekening kan vooraf (pre-paid) of achteraf (post-paid) plaatsvinden.